Ceník

Daňová evidence

Vedení daňové evidence bez evidence DPH   od     6,- Kč /položka

Vedení daňové evidence s evidencí DPH        od     8,- Kč /položka

Vedení daňové evidence s evidencí DPH s pokladnou a bankou v cizí měně       od     10,- Kč /položka


Účetnictví (dříve tzv. podvojné):

Vedení účetnictví fyzických osob                     od     6,- Kč / položka

Vedení účetnictví právnických osob                 od     8,- Kč / položka

Vedení účetnictví spol. s r.o.                             od    8,- Kč / položka

Vedení účetnictví a.s.                                        od   10,- Kč / položka

Vedení účetnictví všem osobám s pokladnou a bankou v cizí měně       od 10,- Kč / položka

Vedení účetnictví bytových družstev a družstev 
vlastníků  bytů                                                   od   50,- Kč / byt bez centrálního vytápění
                                                                          od   60,- Kč / byt s centrálním vytápěním

Mzdy:

Prostá evidence personalistiky a mezd             od   50,- Kč / zam. / měsíc
(výpočet mzdy, sociální a zdravotní pojištění, tisk výplatních pásek, podpisových listin, mzdové listy)

Komplexní evidence personalistiky                    od  100,- Kč / zam. / měsíc
(prostá evidence a dále zpracování přihlášek, odhlášek zaměstnanců pro OSSZ a ZP, zpracování měsíčních výkazů  pro OSSZ a ZP,  tisk bankovních příkazů k úhradě pro odvozy z mezd, vedení ELDP, vzory a vyhotovováni pracovních smluv a dohod, vyúčtování daně z příjmů, zákonné pojištění zaměstnanců, bezplatná konzultace a poradenství)


Přepsání a odeslání daňových přiznání:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob             od     500,- Kč/kus

Přiznání k dani z příjmů právnických osob         od   1.000,- Kč/kus

Přiznání DPH                                                      od     300,- Kč/kus

Kontrolní hlášení                                                od      200,- Kč/kus

Souhrné hlášení                                                 od      100,- Kč/kus

Reakce na výzvu - chyba druhé strany              od      200,- Kč/kus

Přiznání k dani silniční                                        od     250,- Kč/kus - dle množství vozidel

Přiznání z nemovitosti                                        od      500,- Kč/kus - dle složitosti

Vyúčtování záloh na daň z mezd (713)              od      300,- Kč/kus

Vyúčtování zvláštní daně z mezd (7720)            od      300,- Kč/kus

Daňová přiznání na základě již zpracovaného účetnictví jiným subjektem dohodou

Paušál

Zpracování podkladů pro DPFO paušálem        od     500,- Kč


Ostatní služby:

Zastupování klienta na základě plné moci - stálí klienti                             Zdarma

Účetní poradenství, tisk výběrových sestav na přání odběratele, účast
na kontrolách finančního úřadu, OSSZ, ZP a zprac. podkladů¨
pro tyto kontroly - stálí klienti                                                                     Zdarma


Práce pracovníka dodavatele na pracovišti odběratele     přirážka 50% + cestovné

Zpracování knihy jízd                                            od    5,- Kč /položka

Roční uzávěrka + inventura - fyzické osoby     od  1.000,- Kč/položka
                                             - práv. osoby        od  2.000,- Kč/položka

Ostatní služby dle dohody.

Platnost ceníku od 1. prosince 2018.
Aktualizováno dne 18.9.2019.

Veškerá komunikace se správcem daně a s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami probíhá elektronicky.

Ceny jsou bez platného DPH.

O orientační cenové vyčíslení specificky sestavené pro vás je možné požádat osobně, telefonicky nebo osobně při setkání. 

 
Ivana Novotná © 2012