Oznámení o změně cenových podmínek od 1.1.2019

3. prosince 2018


Vážení přátelé,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za projevenou přízeň a za dosavadní spolupráci. Velmi si vážíme, že do nás vkládáte svoji důvěru již více než 22 let, firma působí na českém trhu. Vaše spokojenost je naší prioritou.

Bohužel na naši spolupráci mají vliv i faktory, které nás nutí upravit cenové podmínky. Mezi nejdůležitější faktory se řadí meziroční nárůst nominální průměrné mzdy a přírůstek ročního indexu spotřebitelských cen, což má za následek zvyšování cen energií, pracovního kapitálu a materiálu, které ke své práci nutně potřebujeme.

Za 22 let působení firmy jsme tyto změny absorbovali díky efektivním interním procesům, ale nyní jsme nuceni podíl těchto tržních změn převést částečně na vás, našeho klienta. 

Rozhodně se nebude jednat o markantní zvýšení cen. Pouze dojde k upravení vyúčtování, což jste již mohli zaznamenat, dojde k rozřazení položek na tuzemská a zahraniční (v cizích měnách) a budou navýšeny ceny činností, které provádíme nad rámec účetní a daňové agendy. Změny cen nepřesáhnou výši 5% z aktuální ceny, viz ceník.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit - +420 723 341 934.

V Polné, 1.12.2018                                                         Ivana Novotná & kolektiv

 
Ivana Novotná © 2012