Novinky k roku 2018

4. prosince 2017


Vážení přátelé,

dovolte mi, abych za firmu Ivana Novotná a celý její kolektiv vám popřála příjemné prožití Adventu a svátků vánočních, ať je toto období naplněno radostí a rodinnou pohodou. V novém roce 2018 vám přejeme hodně štěstí, zdraví a spoustu osobních i profesních úspěchů.

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2017 a těšíme se na další spolupráce v nadcházejícím roce 2018.

ŽÁDOST  PRO  PLÁTCE  DPH

V lednu 2018 mají plátci daně z přidané hodnoty povinnost podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení buď za čtvrtý kvartál nebo měsíc prosinec 2017. Pokud se Vás to týká, žádáme Vás o

dřívější dodání dokladů

z důvodu kumulace daní na začátku roku. Pouze při dodání dokladů do 15.1.2018 zaručujeme včasné zpracování a odeslání finanční správě. V případě, že jste nuceni svými dodavateli čekat na dodání faktur, doneste alespoň ty doklady, které budete mít a později dodané dodatečně doneste.

Děkujeme za vstřícnost!

U P O Z O R N Ě N Í

Od 1. ledna 2018 se mění platby zdravotního a sociálního pojištění podnikatelů.

Čeho se změny týkají a jak postupovat:

Sociální pojištění:       změna nastává v částce minimálního pojištění, a to takto:
                        - důchodové pojištění            z 2.061,- na 2.189,-Kč (č. ú. 1011-7922681/0710)
                        - nemocenské pojištění           dle dobrovolnosti a přihlášky
Pozn.: Podnikatel platí pouze jednu částku, která se vztahuje k jeho přihlášce na OSSZ. Musí vědět, jestli je nemocensky pojištěn. 

Zdravotní pojištění:  změna nastává v částce minimálního pojištění, a to takto:
                        - změna zdrav. pojištění         z 1.906,- na 2.024,- Kč
Jestliže částka platby z přehledu za min. rok je vyšší jak uvedená částka, pak se nic nemění! Za ty, které platí pojistné stát (hlavně důchodci, zaměstnanci), se nic nemění.

POZOR zdravotní pojištěny dle zákona měnily svoje čísla účtů. Trvalý příkaz upravte, pokud jste tak již neučinili v dříve, i v tomto směru dle Vaší pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) - 1112001651 /0710                       
Česká průmyslová pojišťovna (205) - 2050203761/0710
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) - 2110102031/0710
Vojenská zdravotní pojišťovna (201) - 2010201091/0710
Oborová zdravotní pojišťovna (207) - 2070101041/0710

Pozn. : Z důvodu snadnější kontrolovatelnosti a bezchybnosti plateb je třeba, abyste si prováděli platby v tom měsíci, za který platíte a ne vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. za leden bude platba uskutečněna do konce ledna).

Z tohoto důvodu musíte postupovat podle následujících bodů, který se vztahuje na Vás:
  1. Máte trvalý příkaz na podnikatelském běžném účtu.
                  - zajít do banky a nechat přepsat trvalý příkaz (částka a číslo účtu) s platností 1. ledna
      2.   Máte trvalý příkaz na osobním „žirovém“ účtu.
                        - zajít do banky a nechat přepsat trvalý příkaz (částka a číslo účtu) s platností 1. ledna
      3.   Platby složenkou zaslané na ČSSZ a zdravotních pojišťoven.                   
                        - od 1. ledna platit nové částky na nové účty
      4.   Platby jsou prováděny příkazy od ekonomicko – účetního a daňově správního servisu.
                        - upozornění je pouze informativní, od 1. ledna je vše vyřízeno

Výše citovanou problematiku, prosím, zařiďte co nejdříve, aby platby za leden proběhly podle nového nařízení a nedocházelo ke zbytečným penalizacím.


V Polné, 1. prosince 2017                                                     Ivana Novotná a kolektiv

 
Ivana Novotná © 2012