Proč externí účetní?

8. února 2015

Zdroj: pinterest.com
Pokud se někdo rozhodne podnikat, je zákonně donucen vést účetnictví, což může být pro někoho velký problém - jednak z pohledu odbornosti, tak z pohledu ztráty času. Nesmíme zapomenout i na neustále se měnící legislativní změny, které musí podnikatel zvládnout a jejich změny hlídat.

Kdy mu zbude čas na jeho činnost?

Podnikatel má několik možností, jak starost o vedení účetnictví převést na povolanější osobu, aby měl více prostoru na samotnou činnost.

Kromě toho, že si účetnictví může provádět sám, další možností je zaangažování rodinného příslušníka, který bude práci provádět jen za slovo "Děkuji".

Další možností je zaměstnání pracovníka, který bude zastávat ve firmě funkci účetní, ale z této možnosti vyplývají nemalé náklady spojené se zaměstnaneckým poměrem. To jsou například odvody v termínech zdravotního a sociálního pojištění, odvody na zálohy na daň a termínovaná výplata zaměstnanci. Dalším výdajem jsou náklady spojené s zaměstnancovým působením na pracovišti, např. školení o bezpečnosti práce, zajišťování hygienický podmínek a pracovních pomůcek a hlídání legislativy spojené se zákoníkem práce, aby se podnikatel nedostal do problému s Inspektorátem úřadu práce, který dohlíží nad pracovními podmínkami zaměstnanců.

Poslední a nejefektivnější možností je využití služeb externího účetní. To obnáší pouze jednoduchý proces dodání netříděných dokladů ke zpracování buď osobně nebo zaslané e-mailem.

Z externího účetní pramení hned několik výhod:
  • Nemusíte za svoji externí účetní platit vysoké zdravotní a sociální pojištění
  • Neztrácíte čas s chozením na úřady - kvalitní externí účetní to vyřeší za Vás
  • Nemusíte udržovat provoz kanceláře, vč. kancelářských potřeb, účetních SW, atd.
  • Nečelíte riziku úniku informací mezi zaměstnanci ani k obchodním partnerům
  • Nemusíte hlídat nejnovější změny ve vedení účetnictví
  • Neztrácíte čas ani s řešením personálních problémů s vlastní účetní
  • Neplatíte externí účetní měsíční mzdu
Je nyní Vás, vážení podnikatelé, jakou cestu si zvolíte - naše firma má jasno.

Ivana Novotná

 
Ivana Novotná © 2012