Vyjádření k článku v Jihlavských listech

6. dubna 2019

Vážení klienti,

dne 5.4.2019 byl o mojí osobě uveřejněn článek v pátečním vydání Jihlavských listů. V první řadě děkuji těm z Vás, kteří jste mi již stačili vyjádřit osobně či telefonicky podporu.

K článku chci uvést následující:
 • Jsem nevinná.
 • Případ nikterak neovlivňuje naši spolupráci.
 • Řada údajů, které jsou v tomto článku uveřejněné, jsou mylné.
 • Tento případ se datuje řadu let zpátky a já jej vnímám jako odvetu za stížnost, kterou jsem podala v roce 2015 na pracovníky OSSZ Jihlava a ÚP Jihlava.
 • Důvodem, proč jsem stíhána, je skutečnost, že jsem postupovala dle zákona a veškerým zaměstnancům jsem nabízela férové platové podmínky.
I přes tuto zkušenost, kdy narážím v praxi na absurditu trestního řízení a celkového systému, Vás, drazí klienti, vyzývám, abyste nevypláceli své zaměstnance "bokem", ani jim část výplaty nepropláceli tzv. zvýhodněnou mzdou (pozn. termín užívaný Inspekcí práce ČR). Ano, hrozí Vám trestní stíhání tak jako mě, ale vyplácení člověka tímto způsobem je v první řadě nemorální, odporuje dobrým mravům a hlavně se jedná o skutečný trestný čin.

Ještě jednou děkuji za projevenou podporu a jakékoliv Vaše bližší dotazy ráda zodpovím.

Ivana Novotná

Oznámení o změně cenových podmínek od 1.1.2019

3. prosince 2018


Vážení přátelé,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za projevenou přízeň a za dosavadní spolupráci. Velmi si vážíme, že do nás vkládáte svoji důvěru již více než 22 let, firma působí na českém trhu. Vaše spokojenost je naší prioritou.

Bohužel na naši spolupráci mají vliv i faktory, které nás nutí upravit cenové podmínky. Mezi nejdůležitější faktory se řadí meziroční nárůst nominální průměrné mzdy a přírůstek ročního indexu spotřebitelských cen, což má za následek zvyšování cen energií, pracovního kapitálu a materiálu, které ke své práci nutně potřebujeme.

Za 22 let působení firmy jsme tyto změny absorbovali díky efektivním interním procesům, ale nyní jsme nuceni podíl těchto tržních změn převést částečně na vás, našeho klienta. 

Rozhodně se nebude jednat o markantní zvýšení cen. Pouze dojde k upravení vyúčtování, což jste již mohli zaznamenat, dojde k rozřazení položek na tuzemská a zahraniční (v cizích měnách) a budou navýšeny ceny činností, které provádíme nad rámec účetní a daňové agendy. Změny cen nepřesáhnou výši 5% z aktuální ceny, viz ceník.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit - +420 723 341 934.

V Polné, 1.12.2018                                                         Ivana Novotná & kolektiv

Novinky k roku 2019

1. prosince 2018Vážení přátelé,

rok se opět s rokem sešel, tudíž dovolte mi, abych za firmu Ivana Novotná a celý její kolektiv vám popřála příjemné prožití Adventu a svátků vánočních, ať je toto období naplněno radostí a rodinnou pohodou. V novém roce 2019 vám přejeme hodně štěstí, zdraví a spoustu osobních i profesních úspěchů.

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2018 a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce 2019.

U P O Z O R N Ě N Í

Od 1. ledna 2019 se mění platby zdravotního a sociálního pojištění podnikatelů.

Čeho se změny týkají a jak postupovat:

Sociální pojištění:       změna nastává v částce minimálního pojištění, a to takto:
                        - důchodové pojištění            z 2.189,- na 2.388,-Kč (č. ú. 1011-7922681/0710)
                        - nemocenské pojištění           dle dobrovolnosti a přihlášky
Pozn.: Podnikatel platí pouze jednu částku, která se vztahuje k jeho přihlášce na OSSZ. Musí vědět, jestli je nemocensky pojištěn. Čísla účtu OSSZ se mohou lišit podle okresu – v případě upřesnění se na nás obraťte.

Zdravotní pojištění:  změna nastává v částce minimálního pojištění, a to takto:
                        - změna zdrav. pojištění         z 2.024,- na 2.208,- Kč
Jestliže částka platby z přehledu za min. rok je vyšší jak uvedená částka, pak se nic nemění! Za ty, které platí pojistné stát (hlavně důchodci, zaměstnanci), se nic nemění.

POZOR zdravotní pojištěny dle zákona měnily svoje čísla účtů. Trvalý příkaz upravte, pokud jste tak již neučinili v dříve, i v tomto směru dle Vaší pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) - 1112001651 /0710                       
Česká průmyslová pojišťovna (205) - 2050203761/0710
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) - 2110102031/0710
Vojenská zdravotní pojišťovna (201) - 2010201091/0710
Oborová zdravotní pojišťovna (207) - 2070101041/0710

Pozn. : OBĚ ZÁLOHY JE NOVĚ NUTNÉ PLATIT DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE. Je zrušena možnost placení do 8. dne následujícího měsíce.

Z tohoto důvodu musíte postupovat podle následujících bodů, který se vztahuje na Vás:
 1. Máte trvalý příkaz na podnikatelském běžném účtu.
                  - zajít do banky a nechat přepsat trvalý příkaz (částka a číslo účtu) s platností 1. ledna
      2.   Máte trvalý příkaz na osobním „žirovém“ účtu.
                        - zajít do banky a nechat přepsat trvalý příkaz (částka a číslo účtu) s platností 1. ledna
      3.   Platby složenkou zaslané na ČSSZ a zdravotních pojišťoven.                   
                        - od 1. ledna platit nové částky na nové účty
      4.   Platby jsou prováděny příkazy od ekonomicko – účetního a daňově správního servisu.
                        - upozornění je pouze informativní, od 1. ledna je vše vyřízeno

Výše citovanou problematiku, prosím, zařiďte co nejdříve, aby platby za leden proběhly podle nového nařízení a nedocházelo ke zbytečným penalizacím.

V Polné, 1. prosince 2018                                                     Ivana Novotná a kolektiv

Novinky k roku 2018

4. prosince 2017


Vážení přátelé,

dovolte mi, abych za firmu Ivana Novotná a celý její kolektiv vám popřála příjemné prožití Adventu a svátků vánočních, ať je toto období naplněno radostí a rodinnou pohodou. V novém roce 2018 vám přejeme hodně štěstí, zdraví a spoustu osobních i profesních úspěchů.

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2017 a těšíme se na další spolupráce v nadcházejícím roce 2018.

ŽÁDOST  PRO  PLÁTCE  DPH

V lednu 2018 mají plátci daně z přidané hodnoty povinnost podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení buď za čtvrtý kvartál nebo měsíc prosinec 2017. Pokud se Vás to týká, žádáme Vás o

dřívější dodání dokladů

z důvodu kumulace daní na začátku roku. Pouze při dodání dokladů do 15.1.2018 zaručujeme včasné zpracování a odeslání finanční správě. V případě, že jste nuceni svými dodavateli čekat na dodání faktur, doneste alespoň ty doklady, které budete mít a později dodané dodatečně doneste.

Děkujeme za vstřícnost!

U P O Z O R N Ě N Í

Od 1. ledna 2018 se mění platby zdravotního a sociálního pojištění podnikatelů.

Čeho se změny týkají a jak postupovat:

Sociální pojištění:       změna nastává v částce minimálního pojištění, a to takto:
                        - důchodové pojištění            z 2.061,- na 2.189,-Kč (č. ú. 1011-7922681/0710)
                        - nemocenské pojištění           dle dobrovolnosti a přihlášky
Pozn.: Podnikatel platí pouze jednu částku, která se vztahuje k jeho přihlášce na OSSZ. Musí vědět, jestli je nemocensky pojištěn. 

Zdravotní pojištění:  změna nastává v částce minimálního pojištění, a to takto:
                        - změna zdrav. pojištění         z 1.906,- na 2.024,- Kč
Jestliže částka platby z přehledu za min. rok je vyšší jak uvedená částka, pak se nic nemění! Za ty, které platí pojistné stát (hlavně důchodci, zaměstnanci), se nic nemění.

POZOR zdravotní pojištěny dle zákona měnily svoje čísla účtů. Trvalý příkaz upravte, pokud jste tak již neučinili v dříve, i v tomto směru dle Vaší pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) - 1112001651 /0710                       
Česká průmyslová pojišťovna (205) - 2050203761/0710
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) - 2110102031/0710
Vojenská zdravotní pojišťovna (201) - 2010201091/0710
Oborová zdravotní pojišťovna (207) - 2070101041/0710

Pozn. : Z důvodu snadnější kontrolovatelnosti a bezchybnosti plateb je třeba, abyste si prováděli platby v tom měsíci, za který platíte a ne vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. za leden bude platba uskutečněna do konce ledna).

Z tohoto důvodu musíte postupovat podle následujících bodů, který se vztahuje na Vás:
 1. Máte trvalý příkaz na podnikatelském běžném účtu.
                  - zajít do banky a nechat přepsat trvalý příkaz (částka a číslo účtu) s platností 1. ledna
      2.   Máte trvalý příkaz na osobním „žirovém“ účtu.
                        - zajít do banky a nechat přepsat trvalý příkaz (částka a číslo účtu) s platností 1. ledna
      3.   Platby složenkou zaslané na ČSSZ a zdravotních pojišťoven.                   
                        - od 1. ledna platit nové částky na nové účty
      4.   Platby jsou prováděny příkazy od ekonomicko – účetního a daňově správního servisu.
                        - upozornění je pouze informativní, od 1. ledna je vše vyřízeno

Výše citovanou problematiku, prosím, zařiďte co nejdříve, aby platby za leden proběhly podle nového nařízení a nedocházelo ke zbytečným penalizacím.


V Polné, 1. prosince 2017                                                     Ivana Novotná a kolektiv

Novinky k roku 2017

31. prosince 2016

Zdroj
S novým rokem vždy přichází i změny v oblasti podnikání.


Od 1.1.2017 udeřuje na podnikatele smršť změn v čele s zavedením EET pro maloobchod a velkoobchod a zvýšení plateb sociálního a zdravotního pojištění.

EET

Zavedení EET má mít vliv na zamezení krácení tržeb a následné vyšší odvody na daních státu.


Co to znamená pro podnikatele?

1. Více administrativy a zvýšení technologizace společnosti
 • Každá firma je povinna evidovat přijatou platbu placenou v hotovosti a k tomu je potřeba i aktualizování technického vybavení společnosti. Nová kasa či různé přístroje, které jsou nabízeny velkým množstvím firem, jsou jedním z možností řešení, ale existují i jiné softwarové variace.

2. Zvýšené nároky na zaměstnance

 • Je v celku logické, že nyní si zaměstnanci, zvláště prodavači a prodavačky, budou muset zvýšit svoji IT gramotnost.


Co to znamená pro mé klienty?

V rámci komunikace s mojí firmou se nic nemění, pouze bude potřeba dokladovat sjetiny tržeb z portálu Finanční správy, které ukazují, co finační správa zaznamenala, a následně sjetiny z přístroje, který používáte k odesílání EET.

Pro řemeslníky a drobné prodejce, kteří jsou našimi klienty, máme v rámci naší spolupráce výhodnou nabídku, kterou jsme společně s našimi programátory připravili, tudíž neváhejte a kontaktujte nás pro bližší informace.

Zvýšení sociálního a zdravotního pojištění


Jakožto podnikatelé jste povinni platit sociální a zdravotní pojištění, které se jako každý rok zvedlo o "pár korun".


 • Sociální pojištění:  z 1.972,- Kč na 2.061,- Kč
 • Zdravotní pojištění: z 1.823,- Kč na 1.906,- Kč
POZOR, také dochází ke převedení účtů zdravotních pojištoven k České národní bance, tudíž se mění i čísla účtů!


Pro více informací jsem pro vás na telefonním čísle: +420 723 341 934 anebo v kanceláři na Palackého 971, Polná 58813 - nebojte se zeptat!


Závěrem bych vám ráda poděkovala za projevenou důveru v uplynulém roce 2016 a do nového roku 2017 vám přeji hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těším na další společnou spolupráci.

Ivana Novotná

Novinky k roku 2016

31. prosince 2015

Zdroj
S novým rokem vždy přichází i změny v oblasti podnikání.


Od 1.1.2016 udeřuje na podnikatele smršť změn v čele s zavedením kontrolního hlášení k DPH a zvýšení plateb sociálního a zdravotního pojištění. Další, již drobnější změny, se vás, klientů mé firmy, dotknou méně, protože jsou z oblasti daní z nemovitostí.Kontrolní hlášení

Zavedení tohoto hlášení má vést k potírání podvodů v krácení na dani a Ministerstvo financí si slibuje velké příjmy. 


Co to znamená pro podnikatele?

1. Více administrativy
  • Právnická osoba je povinna podávat hlášení měsíčně, vždy do 25. dne následujícího měsíce.
  • U fyzické osoby záleží na tom, zda-li je měsíčním či čtvrtletním plátcem DPH

2. Zpracovávání účetnictví každý měsíc
  • Nelze již ztratit doklad či jej donést OPOŽDĚNĚ, což by vedlo k opravným hlášením a následujícím daňovým kontrolám

Co to znamená pro mé klienty?

Povinnost přinést následující doklady do 10. dne následujícího měsíce
  • Například poprvé - doklady z ledna 2016 budou předloženy do 10. února 2016 ku zpracování
   • Faktury přijaté
   • Faktury vydané
   • Pokladna výdajová
   • Pokladna příjmová
   • Bankovní výpisy

Vlastně vše, co jste doposud nosili, pouze s tím rozdílem, že doklady nesmíte ztratit, někde založit, ponechat, atd.


Právě, když dojde ke ztrátě, finanční úřad toto zjistí, protože váš dodavatel, tj. ten, kdo vystavil doklad, nahlásí jeho správci daně, že vám takový doklad vystavil a na finančním úřadě musí dojít k oboustranné schodě.


Při přebírání dokladů si dávejte dobrý pozor na to, aby bylo ke přečtení IČO dodavatele, evidenční číslo dokladu a datum uskutečněného zdanitelného plnění - toto já musím bezchybně vyplňovat do kontrolního hlášení - jinak mě máte stále na telefonu a budete odstraňovat chyby.


Pro více informací jsem pro vás na telefonním čísle: +420 723 341 934 anebo v kanceláři na Palackého 972, Polná 58813 - nebojte se zeptat!


Informační leták ke stažení zdeZvýšení sociálního a zdravotního pojištění


Jakožto podnikatelé jste povinni platit sociální a zdravotní pojištění, které se jako každý rok zvedlo o "pár korun".


 • Sociální pojištění:  z 1943,- Kč na 1972,- Kč
 • Zdravotní pojištění: z 1797,- Kč na 1823,- Kč


Daň z nemovitostiPokud jste za minulý rok 2015 nabyli nějaký nemovitý majetek (pozemky a budovy), jste povinni podat daňové přiznání a to do 31. ledna 2016. S jednotlivými případy přijďte do kanceláře firmy s potřebnými doklady (+420 723 341 934).Závěrem bych vám ráda poděkovala za projevenou důveru v uplynulém roce 2015 a do nového roku 2016 vám přeji hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těším na další společnou spolupráci.

Ivana Novotná

 
Ivana Novotná © 2012